trading in thailand

Is 2020 Good Year To Start Trading In Thailand?

With new year at its bay, it time to understand that whether it is going to be a good year for trading or not! It is best to understand the economic outlook of 2020 to decide that which assets will eb best for trading this year. Along with this for trading it is also important that what does the home front is saying about it. Both Finance Ministry and Bank of Thailand are quite optimistic about economic growth momentum. They expect that it is rise to 3% from the projected 2.8% in 2019. Thus, there are chances that trading will also prosper this year. Let’s have  a look at different options available.

Tailwinds

Many people are expecting recession in 2020 but although the economic background is murky, recession does not seem nearby. Baes on the situation at USA and China it is found that unemployment predictor are quite low and recession is also coming to normal. Thus, it seems that they are going to have their impact on Thailand’s economy.

The effect of growth in advanced economies countries will have impact in Thailand economy too. It is expected that there will be investment in portfolio investment as offshore funds will be flowing into the market. Even there are chances of ramping up of public spending in 2020.

Headwinds

Before the US presidential election to be held in November 2020 there are not chances on any permanent trade truce and that is going to affect Thailand economy.

Next year, the Baht is expected to trade in upward slant. This year the local currency is among the best currency is Asia as it has gained about 7% against US dollar.

Stock investment

Now comes general trading in Thailand. Its true that the economy has slow growth and it is same with the profit too, but Thai shares will trade quite good. Compared top other assets that can be trade, most hope is on the Thai shares.

According to the earning per share (EPS), as per the brokerage houses, there is growth forecast of about 5% in 2020. Even there is expectations that the SET index will reach 1735 points during the present year. Experts says that although there are not much upside gains expected on the Thai stocks but even there is limited downside risk on the stocks. They even suggest that the Thai shares will provide quite some returns this year that may range up to 7 to 8%. Investors can enter the trading market now as the SET index is somewhere around 1600 points that is quote an appropriate level.

Avoid gold

Trading in gold is quite common, and it has been found that amid uncertainty gold have risen in 2019. However, according to experts, Gold is going to lose its shine in 2020. As there had been sharp rise in 2019, it is expected that there will be lower valuation attractiveness that will result in lowering of gold rates in 2020. Thus, investing in Gold is not a good option this year, according to the experts.

ยืมเงินผ่านแอป

ยืมเงินผ่านแอป คุณใช้แอพตัวไหน

“แอปอะไรมันจะดีพร้อมขนาดนี้ เงินขาดมือก็ให้เรายืมเงินฉุกเฉินได้อีกด้วย”
จากรอบที่แล้ว ที่ผมได้เกริ่นนำเรื่อง “ยืมเงินผ่านแอป” วันนี้เลยอยากนำเสนอเรื่อง “แอปให้ยืมเงิน” เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนกำลังประสบปัญหาเรื่องเงินขาดมือ หรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง (โรคยอดฮิตในสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราเลยจ้า) ลองมาดูกัน ว่าแอปไหน จะถูกจริตของแต่ละคนมากกว่ากัน ไปกันเลย!!!

KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ iFin นี่เอง

เพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนๆได้เลยว่า เรื่องการโกงเป็นศูนย์แน่นอน เพราะอะไรนะหรอ ก็เพราะว่าแหล่งเงินกู้ที่เราได้ทำการกู้ยืมนั้น มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (เชื่อถือไม่ได้ก็แปลง ธนาคารออกจะใหญ่โตซะขนาดนี้) มีการตรวจสอบทั้งที่มาของเงินกู้ และการชำระหนี้ของผู้กู้อีกด้วย แต่ก่อนอื่น แอปให้ยืมเงิน อย่าง KMA ถ้าอยากจะลองใช้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

  • ต้องเป็นลูกค้า หรือว่าเปิดบัญชีของธนาคารกรุงศรีฯด้วยล่ะ
  • สมัคร แอปให้ยืมเงิน ที่ชื่อว่า KMA ด้วยล่ะ ไม่งั้น คุณต้องหอบเอกสารไปขอกู้เองที่ธนาคารนะ (มีตัวอย่างตามลิ้งค์ ) https://www.krungsri.com/bank/th/campaigns/kma-privilege/register-app.html
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • สลิปเงินเดือน งวดล่าสุด (ถ้าเป็นไปได้ ให้เตรียมไว้ 3 เดือนล่าสุด)
  • สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง

หลังจากที่ทำการสมัครแอป KMA ไปแล้ว เราก็มาทำการกรองข้อมูลส่วนตัวของเราให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงานปัจจุบันของเรา และอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงิน หรือ แหล่งที่มาของเงินเราด้วย อย่างน้อยเราก็เตรียมคำตอบไว้ด้วย เผื่อจำเป็น แล้วเริ่มทำการยืนยันตัวตนของเรา ด้วยการส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ข้างต้นผ่านทางแอปปลิเคชันนี้ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการยืนยันตัวตนของเรานั้น ช่วยลดระยะเวลาในการที่ต้องไปยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อเองที่ธนาคาร และถ้าหากเราไปติดต่อเอง เราอาจจะลืมเอกสารบางอย่าง ก็ทำให้เราต้องกลับมาเตรียม แล้วก็ต้องกลับไปติดต่อยื่นเอกสารอีก เหมาะสำหรับนักกู้ยืมหน้าใหม่ – หน้าเก่ารุ่นเก๋า มาก ๆ เพราะว่าสะดวกแบบนี้งัยล่ะ

ช่องทางการชำระเงิน ในช่องการชำระเงินนี้ ทางธนาคารได้กำหนดไว้แล้วใน แอปให้ยืมเงิน จะอยู่ในช่วงตอนที่เราทำการสมัคร โดยจะให้เลือกว่า ชำระผ่านบัญชี หรือช่องทางใดที่ผู้กู้สะดวกต่อการชำระหนี้ หลังจากที่เราได้ทำการยืมเงินผ่านแอปไปแล้ว นอกจากนี้ การกดเงินในปัจจุบัน มีบริการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรแล้วนะ แต่ต้องทำการยืนยันในแอป KMA แล้วไปทำการยืนยันที่หน้าตู้กดเงินอีกรอบหนึ่ง ก่อนที่เราจะถอนเงินที่เราได้ยืมผ่านแอปมานั่นเอง sabaikrapao.com

ส่วนเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ยนั้น ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้และสินเชื่อที่เราสมัคร ซึ่งมีหลากหลายมาก ถ้าเพื่อน ๆ มีความต้องการเงินกู้เพื่อไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ที่นอกเหนือจากการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้สำหรับ SME หรือว่าต้องการยืมเงินผ่านแอป เพื่อนำเงินที่ได้ไปเป็นค่าผ่อนรถ หรือดาวน์รถ ก็จะมีสิ้นเชื่อชนิดนี้รองรับความต้องการของเราเอง เอาเป็นว่าถ้าหากต้องการใช้เงินในด้านไหน ก็ควรเลือกให้ตรงกับสไตล์สินเชื่อของธนาคารด้วย ถึงแม้ว่า แอปให้ยืมเงิน จะใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายก็ตาม

สุดท้ายนี้ ใช้เงินแต่เพียงพอ เงินกู้นี้ถือว่าเป็นทางเลือก หรือไพ่ใบสุดท้าย เราจะไม่ใช้หากไม่จำเป็นจริง ๆ

budgeting personal finance

Budgeting personal finance is fun

Personal finances do not have to be an insufferable topic, on the contrary, they can be fun, in which you laugh and learn from the paradoxes that the relationship with your money causes.

Let us learn how budgeting personal finance is fun:

  1. Budget:

To make a budget is very much important. Define according to your monthly income, how much you can spend on essential expenses (food, housing, transportation, health, and education), personal expenses and expenses for the future (retirement, unemployment, etc.).

A budget will help you not to spend money that you do not have, to avoid unnecessary debts, to save in earnest, to be prepared for emergencies and to strengthen your willpower to set limits and fulfill your objectives.

  1. Holidays:

Define when, where, with whom, for how long and what activities you want to carry out on your trip.

Once you have it planned, elaborate a budget of what can generate an expense: lodging, meals, transport, activities, and memories. In addition, you should consider an emergency fund to cover any unforeseen events.

  1. Food:

While eating in restaurants is delicious, there are some tricks that can save you up to 50% of what you spend on food.

The first thing you should do is choose the cheapest option of your favorite restaurants and frequent the most expensive option, as little as possible.

Second, we strongly recommend that you prepare your food in advance. When you go to the supermarket, buy only what you’re going to eat. Take into account that 30% of the food is wasted in the world, which also means that we are throwing money away.

  1. Debts:

One of the keys to success in personal finance is the management of debts. And it is that a debt is not strictly bad, the bad thing is not to pay in time and form, which causes bigger debts.

In fact, there is the so-called good debt that, in the long term, will allow you to obtain more income. For example, you can ask for a loan to start a business or to pay for a graduate degree, and in a few years, you can have more money. Check out more tips here.